Chính sách bảo mật của Nam Khoa TAP

Trang thương mại điện tử namkhoatap.com chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các thông tin mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi thông qua việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ tại Nam Khoa TAP, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của bạn trên Nam Khoa như: tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại, vị trí, hoạt động mua hàng... (sau đây gọi là "Thông Tin Khách Hàng"). Chúng tôi cam kết sử dụng, chia sẻ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng theo đúng quy định pháp luật và quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này.

Mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 • Xử lý, thực hiện đơn hàng và các giao dịch của bạn trên Nam Khoa TAP;
 • Giới thiệu các hàng hóa, dịch vụ có thể phù hợp với bạn;
 • Quảng cáo, cập nhật những thông tin mới nhất về hàng hóa dịch vụ, về các chương trình khuyến mại và về các quy định liên quan đến công ty;
 • Thực hiện các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến khách hàng;
 • Thống kê, phân tích nhằm cải thiện dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • Các mục đích khác sau khi được cập nhật và thông báo tới bạn trước khi áp dụng.

Cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng

 • Nam Khoa TAP cam kết chỉ thu thập, chia sẻ và sử dụng Thông Tin Khách Hàng phù hợp Chính sách bảo mật thông tin này và phù hợp quy định pháp luật;
 • Nam Khoa TAP cam kết bảo mật Thông Tin Khách Hàng, không chia sẻ, tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các Công Ty Liên Kết để giao hàng;
 • Bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật sẽ được thông báo và cập nhật trên Nam Khoa TAP;
 • Các bình luận, chia sẻ và thông tin công khai của bạn trên Nam Khoa như tên tài khoản, các bình luận, chia sẻ... có thể được tìm thấy, dẫn chiếu và/hoặc lưu giữ tại các các bộ máy tìm kiếm của bên thứ ba như Google, Bing, Yahoo... Việc sử dụng các thông tin công khai của bạn từ các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này;

Thời gian và địa điểm lưu trữ Thông Tin Khách Hàng

 • Thông Tin Khách Hàng có thể được lưu trữ lâu dài trên Nam Khoa TAP trừ khi bạn gởi email yêu cầu xóa bỏ toàn bộ Thông Tin Khách Hàng trên Nam Khoa TAP.
 • Thông Tin Khách Hàng sẽ được lưu giữ tại các máy chủ, trung tâm dữ liệu do Nam Khoa TAP sở hữu hoặc thuê lại từ bên thứ ba.

Tag Cloud

Blog post
30 Nov

Về chúng tôi - Nam Khoa TAP

Nam Khoa TAP luôn ghi nhớ cần có sự “tận tâm - tận lực - uy tín” khi làm việc. Nam Khoa TAP mang tới những sản phẩm chất lượng, an toàn dành cho người tiêu dùng.

Chi tiết

Bình luận

Bạn hãy là người đầu tiên nhận xét về sản phẩm này

Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB