<

Thuốc Trị Sùi Mào Gà


Thuốc Trị Sùi Mào Gà là gì?

Thuốc trị sùi mào gà là nhóm thuốc được sử dụng để đặc trị bệnh sùi mào gà ở nam giới. Thuốc trị sùi mào gà giúp ức chế virus gây u nhú ở người (HPV - Human papilloma virus).