Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trường

Dược sĩ Nguyễn Trường

Dược sĩ Nguyễn Trường

Dược sĩ Nguyễn Trường đã tốt nghiệp Chuyên ngành dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội vào năm 2015.

Hiện nay, Dược sĩ Trường theo đuổi chuyên ngành Marketing Dược - với cương vị Dược sĩ Content Marketing hỗ trợ viết bài chuẩn SEO cho Hệ thống nhà thuốc online của công ty Trường Anh Pharm, trong đó có Nam Khoa TAP. Marketing Dược là một hướng đi mới nhiều tiềm năng, chính vì thế nó giúp chàng Dược sĩ trẻ định vị bản thân mình như là một trong những nhà tiên phong đổi mới trong ngành Dược - thay vì theo những lối mòn của số đông là làm Dược sĩ chỉ nên đứng bán thuốc, mở quầy, làm trong khoa Dược Bệnh viện hay làm Trình dược viên.

Chức vụ hiện nay của Dược sĩ Trường:

  • Dược sĩ Marketing hỗ trợ viết bài chuẩn SEO cho Nam Khoa TAP.

Nơi công tác hiện nay của DS.Trường:

  • Công ty Trường Anh Pharm.

Quá trình học tập:

  • Năm 20110 - năm 2015: Đại học Dược Hà Nội, hệ đại học chính quy
Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat FB