<

Phòng, chống COVID 19


Phòng, chống COVID 19 là các sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phòng, chống COVID 19 bao gồm các sản phẩm thuốc điều trị Covid, các sản phẩm test nhanh Covid, dụng cụ y tế hỗ trợ trong phòng chống Covid 19.