<

Đông Nam Pharma

CÔNG TY TNHH SX – TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM được thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, đã được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16-11-2001.

Ngày 05 tháng 04 năm 2007 CÔNG TY TNHH SX – TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM chuyển đổi thành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM theo giấy phép số: 4103006352.

DONG NAM MANUFACTURING – TRADING PHARMACEUTICAL CORPORATION
Hình ảnh Công ty cổ phần sản xuất thương mại Dược Phẩm Đông Nam

Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc của DN Pharma
Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc của DN Pharma

Công ty đã được Cục Quản lý Dược Việt Nam tái cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC” Số 90/CN-QLD ngày 07 tháng 05 năm 2007 với nội dung cụ thể đạt yêu cầu:

Nguồn tham khảo: Công ty cổ phẩn sản xuất thương mại Dược Phẩm Đông Nam. (www.dongnampharma.com.vn)