<

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Công ty CP Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) là một trong những nhà máy sản xuất sản phẩm thuốc thảo dược tiêu chuẩn quốc tế GMP – WHO.